CEIP PINTOR TORRENT

Si cerques resultats diferents, no facis sempre el mateix (Einstein)

Català
* ORTOGRAFIA  BÀSICA 
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/catala/ortografia/ortografia.html

* EXERCICIS ONLINE GENERALS : ortografia, gramàtica, lèxic i tipus de text.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/totes_mud.htm
 
* NORMATIVA: L'armari de la llengua
http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/indexcatala.htm
 
* EXERCICIS ORTOGRAFIA : B/V
http://www.primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/bv/b_v.html
 
* EXERCICIS  ACCENT  DIACRÍTIC :
http://www.primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/accentd/accent_diacritic.html
 
* NORMATIVA I ACTIVITATS D'ACCENTUACIÓ :
http://www.primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/normes/normes_accentuacio.html
http://www.primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/accent/accent.html


L’accentuació: enfonsa vaixells (Battleship) http://www.quia.com/ba/88433.html

Treballem l’accentuació: concurs (Quize) http://www.quia.com/quiz/870421.html


* ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA :
http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/adjectiu/adjectiu.html